Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 9. 2011 15:44

č.j. 12765/11-OIT

Maintenance licencí IBM na rok 2012

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky
Lhůta pro podání nabídek  19. 9. 2011 do 16:00 hodin
Vybraný uchazeč CS Development, s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 17.10.2011
Cena dle smlouvy 1 169 133,50 bez DPH
Skutečná cena 1 169 133,50 bez DPH

Poznámky:

Adresa pro podání nabídky je elektronické tržiště www.allytrade.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty