Tiskové zprávy

18. 7. 2018 10:56

Výsledky jednání vlády 18. července 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
čj. 470/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.                                                                                         

3. Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023
čj. 514/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spi-sovou značkou Pl. ÚS 32/18 o návrhu Okresního soudu v Liberci na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 293/2013 Sb.
čj. 606/18
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 568/18
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

6. Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2017
čj. 591/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 585/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno.

8. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2017
čj. 586/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na jmenování předsedy Legislativní rady vlády
čj. 613/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh na jmenování členů výboru Státního fondu rozvoje bydlení
čj. 620/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2017
čj. 562/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
čj. 552/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Stanovení městyse Veverská Bítýška městem
čj. 595/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na poskytnutí peněžního daru Mezinárodní telekomunikační unii
čj. 602/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Změna č. 1 programu ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví malého a středního podnikání
čj. 603/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2017
čj. 587/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci

1. Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2017
čj. 589/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

2. Posouzení významu kritických superstrategických surovin pro hospodářství ČR
čj. 593/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

3. Stav přípravy doplnění státní surovinové politiky
čj. 604/18
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí

4. Informace o návrhu změny financování agendy matričních úřadů v ČR
čj. 553/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2017
čj. 597/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí

6. Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice za rok 2017
čj. 584/18
Předkládá: ministr zemědělství

7. Informace pro členy vlády o stavu realizace programu č. 134V120 - Péče o národní kulturní poklad
čj. 583/18
Předkládá: ministr kultury

8. Systém energetického managementu
čj. 1245/17 - bod 7 Pro informaci schůze vlády 9. 5. 2018
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Vybudování datových center pro informační systémy nakládající s utajovanými informacemi Vega D – 2G a Beta – 2G
čj. 592/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie