Tiskové zprávy

21. 9. 2020 17:40

Výsledky jednání vlády 21. září 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na mimořádné zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. září v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
čj. 783/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 510/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
čj. 801/20
Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 802/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
čj. 1054/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
čj. 1057/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
čj. 1035/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 782/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 977)
čj. 1059/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 978)
čj. 1060/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

11. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 982)
čj. 1061/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Marka Výborného, Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 985)
čj. 1062/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

13. Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 986)
čj. 1063/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

14. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022 a 2023 a dlouhodobým výhledem do roku 2027
čj. 1048/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

15. Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2
čj. 1068/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2020
čj. 1069/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
čj. 1040/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

21. Návrh postupu státního podniku DIAMO, s. p., k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a. s.
čj. 1076/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh na změnu Statutu Ústředního krizového štábu
(Celé znění Statutu)
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Jmenování členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
čj. 1055/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2020
čj. 1070/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
čj. 959/20 – bod 25 schůze vlády 24. 9.2020
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na odvolání a jmenování členů a náhradníků členů Státní volební komise
čj. 1075/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. září v Bruselu
čj. 1083/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o summitu předsedů vlády zemí Visegrádské skupiny v Lublinu dne 11. září 2020
čj. 1084/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
čj. 1094/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých mimořádných a ochranných opatřeních podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
čj. 1065/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Informace o veřejné zakázce „Radiostanice pro zahraniční operace - nákup“
čj. 1047/20
Předkládá: ministr obrany

3. Informace k veřejné zakázce "Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 KBV a KOT, KOVVŠ  a KOVS"
čj. 1058/20
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
čj. 1067/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT, a. s. Předmětem objednávky jsou úpravy aplikace IS TP, které budou spočívat:
1. v implementaci monitoringu, kdy je cílem snížit maximálně dobu, kdy je aplikace IS TP ve stavu, který může způsobit nedostupnost aplikace IS TP nebo její části,
2. v úpravě aplikace týkající se administrativní opravy protokolu,
3. v úpravě všech formulářů a obrazovek uživatelského rozhraní Aplikace IS TP tak, aby byl dodavatel schopen garantovat uživatelské rozhraní Aplikace IS TP v internetovém prohlížeči Microsoft EDGE verze 83.0.478.37 a vyšší
čj. 1056/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení‘
čj. 1049/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

7. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Státním úřadu inspekce práce
čj. 1053/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8. Informace o přípravě využití Fondu pro spravedlivou transformaci v podmínkách ČR
čj. 1080/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

9. Významná akce s podporou státu v sektoru zemědělství – Velká pardubická steeplechase 2020 – záměr poskytnutí finanční podpory
čj. 1081/20
Předkládá: ministr zemědělství

10. Informace k připravované veřejné zakázce „Oděv polní speciální G4 MULTICAM prostřednictvím NSPA“
čj. 1077/20
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter