Tiskové zprávy

27. 5. 2019 15:59

Výsledky jednání vlády 27. května 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Podklad na neformální večeři hlav států a předsedů vlád dne 28. května 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
čj. 423/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 248/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1168/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 467)
čj. 432/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Terezy Hyťhové, Iva Pojezného, Martina Baxy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 470)
čj. 437/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 2/19 o návrhu na zrušení ustanovení § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017, vymezeného slovem ‚nezajištěného‘
čj. 438/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 439/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2019
čj. 425/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Změna pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a. s.
čj. 428/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Vyhodnocení pátého funkčního období zástupce České republiky ve Správní radě College of Europe a jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro šesté funkční období
čj. 427/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2019
čj. 433/19
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Konference „Prague European Summit“ v Praze ve dnech 27. - 29. května 2019 a zajištění účasti vysokých představitelů
čj. 435/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Obeslání 18. Světového meteorologického kongresu, který se koná ve dnech
3.–14. června 2019 v Ženevě, Švýcarsku
čj. 429/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Uruguayské východní republiky Rodolfa Nin Novoy v ČR ve dnech 29. května až 1. června 2019
čj. 430/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie dne 28. května 2019 v Bruselu
čj. 443/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Oficiální návštěva státní poradkyně a ministryně zahraničních věcí Republiky Myanmarský svaz Aung San Suu Kyi v České republice ve dnech 1. až 4. června 2019
čj. 444/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2018 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 398/19 - bod 1 pro informaci schůze vlády 20. 5. 2019
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

2. Zpráva o inflaci II/2019
čj. 424/19
Předkládá: guvernér České národní banky

3. Informace o průběhu realizace akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
čj. 440/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

4. Informace o průběhu a výsledcích 11. zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci
čj. 376/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter