Dokumenty Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

29. 8. 2006 12:08

National Plan of Measures to Reduce the Negative Impact of Disability (1993)