Tiskové zprávy

20. 12. 201218:10

Výsledky jednání vlády, 20. prosince 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti
  č.j. 1300/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
  č.j. 1007/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
  č.j. 1005/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
  č.j. 1233/12
  Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  č.j. 1269/12
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1282/12
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na měsíc.

 7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1264/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  č.j. 1060/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
  č.j. 1098/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 859)
  č.j. 1284/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 11. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 860)
  č.j. 1285/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 12. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 861)
  č.j. 1286/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 13. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 862)
  č.j. 1287/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 14. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 863)
  č.j. 1288/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 15. Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otty Chaloupky, Davida Kádnera a Miroslava Petráně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 864)
  č.j. 1289/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 16. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 866)
  č.j. 1290/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 17. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 867)
  č.j. 1291/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 18. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 868)
  č.j. 1292/12
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 19. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  č.j. 1275/12
  Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 20. Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů v kapitole Ministerstva spravedlnosti - justiční část v letech 2012 až 2015
  č.j. 1295/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl stažen.

 21. Centrální registr administrativních budov
  č.j. 1297/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 22. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán
  č.j. 1277/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda plán schválila.

 23. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 – 2017
  č.j. 1283/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda program schválila.

 24. Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním vyšší kupní ceny za pozemky pro Muzeum umění Olomouc
  č.j. 1296/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

 25. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2012
  č.j. 1298/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

 1. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  č.j. 1303/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Žádost o uvolnění vázaných výdajů kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství roku 2012 pro Státní zemědělský intervenční fond
  č.j. 1316/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádost schválila.

 3. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
  č.j. 1312/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda účast schválila.

 4. Návrh usnesení vlády na jmenování zástupce finančního arbitra
  č.j. 1315/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
  č.j. 1252/12
  Překládá: ministryně obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
  č.j. 1271/12
  Předkládají: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
  č.j. 1299/12
  Předkládají: ministři vnitra a spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rumunsku, která se uskutečnila ve dnech 17. – 18. října 2012
  č.j. 1280/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary R. Clinton v České republice dne 3. prosince 2012
  č.j. 1281/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2012
  č.j. 1276/12
  Předkládají: ministři zdravotnictví a financí
 2. Informace o plnění víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev
  č.j. 1273/12
  Předkládá: ministr zemědělství
 3. Vyhodnocení účinků nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1268/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 4. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013
  č.j. 1293/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 5. Informace Ministerstva spravedlnosti o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky
  č.j. 1294/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 6. Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu
  č.j. 1270/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 7. Informace o nadlimitní veřejné zakázce Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1307/12
  Předkládá: ministr dopravy
 8. Informace o stavu notifikace veřejné podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  č.j. 1309/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 9. Informace ohledně veřejné zakázky Provoz a správa centrály systému Czech POINT
  č.j. 1311/12
  Předkládá: ministr vnitra
 10. Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Benley Investments Limited.
  č.j. 1314/12
  Předkládá: ministr financí