Aktuálně

18. 12. 201214:15

Vláda podpoří podnikání a zaměstnanost

Vláda projedná opatření pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti. Jde o řešení aktuálních potřeb hospodářského, ekonomického a fiskálního vývoje.

Vláda podpoří podnikání a zaměstnanost - ilustrační obrázek

Vláda reaguje na zásadní problémy provázející dosavadní vývoj hospodářství a potřeby zaměstnavatelů. Navržená opatření se tak soustředí do 5 stěžejních oblastí, kterými jsou snížení regulatorní administrativy a zpřehlednění legislativy; zvýšení konkurenceschopnosti, mobilizace aktiv státu, daňové stimulace; podpora inovací širším propojením průmyslových podniků s vědeckými a výzkumnými institucemi, podpora rozvoje vzdělávání; podpora rozvoje exportu a efektivní čerpání evropských fondů.

Premiér: Klíčové je zvyšování konkurenceschopnosti

Soubor opatření je navržen po dohodě se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, které v průběhu prvního pololetí letošního roku zpracovaly návrhy opatření pro rozvoj hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti. Ty byly dále aktualizovány v souvislosti s potřebou hospodářského růstu v nejbližším období, ale i z hlediska střednědobého vývoje.

Předseda vlády Petr Nečas považuje za klíčový právě dialog vlády se zaměstnavateli. „Na společném jednání zástupců vlády a zaměstnavatelů 26. července 2012 došlo k dohodě, že bude připraven souhrnný materiál obsahující jak návrhy zaměstnavatelů, tak návrhy vládní strany,“ uvedl premiér.

Mezi 71 návrhů opatření, na kterých byla nalezena shoda, patří 18 klíčových opatření vlády s vysokou prioritou, které lze splnit, nebo jejich plnění založit do konce funkčního období této vlády. Jedná se například o tato opatření:

Vláda předpokládá pravidelnou kontrolu plnění návrhů jedenkrát za 3 měsíce. Komplexní zhodnocení plnění přijatých opatření navrhuje zařadit na svou schůzi v prosinci 2013.