Aktuálně

7. 1. 201315:29

Kulaté stoly s odborníky vysvětlí penzijní reformu

Od 1. ledna odstartoval II. pilíř důchodové reformy, který spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní společnosti. V krajských městech proběhnou kulaté stoly za účasti odborníků.

Důchodová reforma - ilustrační obrázek

Kromě tradičního I. pilíře, založeného na státním důchodovém pojištění, mohou lidé nově využít II. pilíř. Klientovi, který do něj vstoupí, se sníží sazba pojistného na státní důchodové pojištění o 3 % (z 28 % na 25 %) a současně bude odvádět pojistné na své osobní důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu. Aktuálně mohou lidé využít důchodové spoření ve II. pilíři u šesti penzijních společností, kterými jsou Allianz, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a Raiffeisenbank.

Premiér: Lidé musí dostat objektivní informace o důchodové reformě

O důchodové reformě budou s občany během patnácti kulatých stolů v krajských městech diskutovat odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a Finanční správy ČR s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, finančních úřadů, penzijních fondů, profesních asociací a zaměstnavatelů.

„My chceme skutečně zajistit objektivní informace. To znamená, že i vláda bude informovat občany o konkrétních faktech, které se týkají celého důchodového systému," řekl již dříve premiér Petr Nečas a kroky vlády v oblasti informování občanů to potvrzují.

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová, která vystoupí na prvním kulatém stolu 8. ledna v Praze, říká, že jde o zásadní změnu pohledu české společnosti na zajištění ve stáří. „Odpovědnost bude na každém z nás, každý se bude moci sám rozhodnout, zda vstoupí do II. pilíře. Usnadnit rozhodování může dostatek informací, proto školíme odborníky tak, aby co nejlépe informovali veřejnost,“ uvedla ministryně.

Ministr financí Miroslav Kalousek dodává, že není pravdou, že by vláda důchodovou reformu vysvětlovala nesrozumitelně. „Zdůrazňujeme, že reforma přináší výrazné posílení zásluhovosti a individuální odpovědnosti. Díky ní si lidé mohou snížit své zdanění práce i zajistit dědictví pro své potomky,“ upozornil ministr.

Důchodová reforma v kostce

Informace lze získat také telefonicky

Informace veřejnosti poskytne také speciální call centrum. Má číslo 234 712 111 a v provozu bude od 14. ledna vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 h, v úterý a ve čtvrtek od 8 od 15.30 h, v pátek pak od 8 do 14 hodin.

Pro zájemce je dále připraven Manuál k důchodové reformě a informační letáky, dostupné na okresních správách sociálního zabezpečení, úřadech práce či finančních úřadech, v elektronické podobě pak na webu. Letáky mají formát A5, vyjdou ve dvou verzích v celkovém nákladu 200 tisíc kusů.


HARMONOGRAM KULATÝCH STOLŮ K DŮCHODOVÉ REFORMĚ