Tiskové konference

25. 4. 201311:15

Tisková konference po jednání premiéra Petra Nečase s předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem, 25. dubna 2013

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové příjemný den, vítejte na tiskové konferenci u příležitosti návštěvy předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye v České republice. Pane premiére, prosím o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové já jsem velice rád, že jsem dnes mohl přivítat v Praze předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuye. My samozřejmě máme možnost se pravidelně potkávat v průběhu Evropských rad, které zasedají několikrát do roka. Nicméně toto bilaterální setkání představuje také možnost hlouběji si představit některé představy, které máme o jednání evropských rad. Já považuji za nesmírně důležité to, že jednání evropských rad naprosto nepřekvapivě dominuje jednání o ekonomických záležitostech. Chci zdůraznit, že Česká republika je zemí, která je mimo eurozónu, na druhou stranu máme přístupovou smlouvou podepsán závazek k eurozóně přistoupit. To znamená, že minimálně z tohoto důvodu nás situace v eurozóně velmi intenzivně zajímá. Já chci ale také doplnit, že jsou zde i ekonomické důvody pro velmi úzkou spolupráci na řešení problematiky eurozóny. My jsme malou otevřenou a velmi silně proexportně orientovanou ekonomikou. Chci připomenout, že poměr našeho exportu k hrubému domácímu produktu je 80 procent a že 65 procent našeho exportu jde do eurozóny. To znamená, že presto, že nejsme členskou zemí eurozóny, je skutečně naším vitálním národním zájmem úzce spolupracovat při řešení problémů eurozóny. A stabilita a prosperita eurozóny je zkrátka naším zájmem. My jsme dnes probírali celou řadu záležitostí, které se týkají následujících jednání evropských rad. Já jsem velice ocenil, že květnové jednání evropské rady se bude zabývat i problematikou energetiky. Mimo jiné my jsme zdůraznili, že toto téma považujeme za nesmírně důležité. Dokončení jednotného vnitřního trhu v oblasti energetiky je pro nás nesmírně důležité. Chci zdůraznit, že jsme zemí, která má silný podíl průmyslu na zaměstnanosti a na našem hrubém domácím produktu tato veličina dosahuje společně se stavebnictvím, čili celý sekundární sektor, více než 40 procent na hrubém domácím produktu. A ceny energií jsou něco, co velmi silně ovlivňuje konkurenceschopnost našeho průmyslu. To znamená dokončení jednotného vnitřního trhu, kompletní propojení Evropy sítí energovodů, diverzifikace dodávek klíčových energetických surovin jako je ropa a plyn. Diverzifikace přepravních tras je něco, co je silně v našem zájmu, kde potřebujeme silnou společnou evropskou politiku mimo jiné i proto, že nadále například jedním z klíčových dodavatelů energetických surovin bude například Rusko nebo některé státy blízkého a střední východu a zde společná evropská politika, nás při tomto vyjednávání činí silnějšími. Chceme také pokračovat v některých záležitostech, které se týkají jednání o víceletém finančním rámci, já bych tady chtěl velmi ocenit osobní úsilí pana předsedy evropské rady, který velmi významným způsobem přispěl k tomu, že bylo dosaženo konsenzu všech 27 členských zemí a nyní je nezbytné dosáhnout shody s evropským parlamentem. Já jsem ujistil pana předsedu evropské rady, že je naším maximálním zájmem přesvědčit i české poslance do evropského parlamentu, aby hlasovali pro víceletý finanční rámec. Takže považuji toto jednání za velmi užitečné a ještě jednou bych chtěl velice ocenit tu výměnu názorů.

Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady: Děkuji. Především bych chtěl říci, že jsem také velmi rád zpátky v České republice v rámci svého cestování po hlavních městech, je to po třetí, co jsem přijel do Prahy od počátku svého mandátu. Rád bych také poděkoval panu premiérovi za jeho pohostinnost. Později v průběhu dne se setkáme s panem prezidentem Zemanem na pražském hradě. Naše setkání nám dává příležitost diskutovat o řadě věcí, které budeme řešit v příštích měsících. Hospodářská a sociální situace v Evropě zůstává naší hlavní prioritou. Existují významné pozitivní věci, finanční stabilita v eurozóně jako předpoklad pro růst a pracovní místa byla obnovena. Vzrůstá konkurenceschopnost i u těch slabších ekonomik. Zvedá se i export a fiskální nerovnováha, tedy veřejné dluhy se snížily od roku 2008 o více než polovinu v celé eurozóně i v ostatních zemích EU. To všechno je pro evropské země povzbuzující. Závisíme jeden na druhém také v těch hospodářských záležitostech. Navzdory těmto pozitivním trendům a našemu společnému úsilí o fiskální konsolidaci krize trvá. Zejména nezaměstnanost zvláště mládeže je pro nás velkou obavou, proto musíme pracovat souběžně s krátkodobým i dlouhodobým programem na březnovém zasedání evropské rady se všichni vůdcové dohodli na komplexní strategii řešení této krize, má čtyři hlavní body: 1. obnova a udržení finanční stability, 2. obnova a udržení rozumného veřejného financování, třetí bod je okamžitá přímá akce na boj proti nezaměstnanosti, zejména mládeže, my jsme to učinili prostřednictvím evropského rozpočtu a MFF, 4. provedení strukturálních reforem, které umožní dlouhodobý růst a vznik pracovních míst. Na evropské úrovni to znamená také prohloubení společného trhu a já zde chválím aktivní podporu české vlády v čele s panem premiérem. Dnes jsme s panem premiérem hovořili také o nadcházejících jednáních evropské rady. V květnu budeme