Tiskové zprávy

29. 5. 20139:24

Výsledky jednání vlády, 29. května 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství)
  č.j. 309/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o státních úřednících
  č.j. 381/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání návrhu přerušila na čtrnáct dní.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 412/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání návrhu přerušila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 526/13 - bod 21 schůze vlády 22.5.2013
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb.,o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 443/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 515/13
  Předkládají: ministři průmyslu a obchodu, vnitra a předseda Českého báňského úřadu 
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 483/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh zákona o sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví a o změně souvisejících zákonů
  č.j. 505/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
  č.j. 490/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva dopravy v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
  č.j. 494/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Návrh poslanců Víta Bárty, Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Michala Babáka, Jany Drastichové, Josefa Novotného st., Miroslava Petráně, Petra Skokana, Otto Chaloupky, Jiřího Štětiny a Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (sněmovní tisk č. 1007)
  č.j. 523/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 12. Návrh poslanců Víta Bárty, Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Michala Babáka, Jany Drastichové. Josefa Novotného st., Miroslava Petráně, Petra Skokana, Otto Chaloupky, Jiřího Štětiny a Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1008)
  č.j. 537/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 13. Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1012)
  č.j. 524/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 14. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Jany Drastichové, Víta Bárty, Radka Johna, Otty Chaloupky, Petra Skokana, Jiřího Štětiny, Davida Kádnera, Josefa Novotného st., Miroslava Petráně a Michala Babáka na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách (sněmovní tisk č. 1016)
  č.j. 528/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 15. Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050
  č.j. 514/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Bod přesunut na další jednání vlády.

 16. Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020
  č.j. 522/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda metodický pokyn schválila.

 17. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012
  č.j. 529/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala zprávu na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2014 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2016
  č.j. 536/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Švýcarské konfederaci ve dnech 30.-31. května 2013
  č.j. 532/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Švédsku ve dnech 9. – 11. června 2013
  č.j. 533/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky v Rakouské republice ve dnech 23.-24. dubna 2013
  č.j. 513/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Nizozemska F. Timmermanse v České republice ve dnech 2. – 3. 5. 2013
  č.j. 512/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.


D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1.  Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012
  č.j. 538/13
  Předkládá: ministr financí
 2. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2012
  č.j. 530/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 3. Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2012
  č.j. 520/13
  Předkládá: místopředsedkyně vlády
 4. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2012
  č.j. 516/13
  Předkládá: předseda vlády
 5. Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2012
  č.j. 535/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace o smlouvě č. 135200104 o provádění servisních a nálezových oprav a údržby přehledových radiolokátorů RL-4AS Vzdušných sil Armády České republiky
  č.j. 517/13
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace o smlouvě č. 135200105 o provádění servisních oprav a údržby letištních radiolokátorů RPL-4 a RPL-5 Vzdušných sil Armády České republiky
  č.j. 519/13
  Předkládá: ministr obrany
 8. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro zahraniční věci dne 22. dubna 2013 v Lucemburku
  č.j. 534/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí