Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

16. 9. 201311:06

Usnesení vlády ČR ze dne 11. září 2013 č. 685

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014

Vláda svým usnesením ze dne 11. září 2013 č. 685 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014.