Aktuálně

9. 10. 201315:54

Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající

Horní komora schválila zákonné opatření, které řeší daň z převodu nemovitostí. Změnu ještě musí schválit nová Poslanecká sněmovna.

Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající - ilustrační obrázek Senát

Poprvé v historii schvalovala horní komora Parlamentu zákonná opatření. Čtyři vládní návrhy představil na zasedání Senátu premiér Jiří Rusnok. „K 1. lednu 2014 je nezbytné přizpůsobit stávající daň z převodu nemovitostí rekodifikaci soukromého práva tak, aby bylo zabráněno vzniku řady mezer a neprovázaností, které by způsobily nespravovatelnost této daně, právní nejistotu dotčených subjektů a v konečném důsledku výpadek na příjmové straně státního rozpočtu v řádu miliard korun,“ vysvětlil nutnost změn premiér.

Zatímco původně předložený návrh zákona předpokládal, že poplatníkem daně bude ve všech případech nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, schválené zákonné opatření Senátu tuto koncepci opouští. V případě běžných prodejů na základě kupních smluv zůstává zachován stávající právní režim, tudíž poplatníkem bude ze zákona i nadále prodávající.

Tento typ převodů představuje zhruba 80 % celkového objemu zdaňovaných transakcí. Nově je smluvním stranám pouze umožněno zvolit si poplatníkem kupujícího, který v tomto případě nebude ručitelem. Je však třeba zdůraznit, že k takové změně poplatníka je nutná aktivní dohoda smluvních stran. Pokud k ní nedojde, bude poplatníkem ze zákona stejně jako doposud prodávající.

O zákonném opatření, které zcela mění daňové zákony, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem, rozhodne horní komora Parlamentu až ve čtvrtek. Stejně tak budou senátoři ještě hlasovat o úpravách zákona o veřejných zakázkách a o navýšení plateb za státní pojištěnce. Všechny čtyři úpravy zákonů bude muset ještě schválit nová Poslanecká sněmovna, která vzejde z předčasných voleb koncem října.