Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

29. 11. 201315:02

NIF 2012

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2012

Dne 27. listopadu 2013 byla vládě pro informaci předložena Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2012.