Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

26. 12. 201311:57

Záznamy z jednání v r. 2013

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.