Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

17. 1. 20149:52

Usnesení vlády ČR ze dne 8. ledna 2014 č. 30

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012

Vláda svým usnesením ze dne 8. ledna 2014 č. 30 vzala na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012. Materiál je ke stažení v sekci Dokumenty.