Tiskové zprávy

29. 1. 201416:59

Výsledky jednání vlády, 29. ledna 2014

Výsledky 1. schůze vlády Bohuslava Sobotky po jejím jmenování.

 1. Informování o rozdaných podkladech

 2. Určení 1.místopředsedy vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 3. Jmenování místopředsedy vlády a ministra financí místopředsedou vlády pro ekonomiku
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Jmenování místopředsedy vlády P. Bělobrádka místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Jmenování předsedy Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Jmenování ministra J. Dienstbiera ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Jmenování vedoucího Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Jmenování mluvčího vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Harmonogram přípravy Programového prohlášení vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Příprava plánu práce vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Určení jednacího dne vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.