Dokumenty Etické komise České republiky

10. 2. 20148:13

Zpráva o činnosti Etické komise za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu za rok 2013 je zpracována na základě čl. 11 odst. 3 Jednacího řádu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.