Vláda Bohuslava Sobotky (29.01.2014 - 13.12.2017)

14. 2. 201411:09

Programové prohlášení vlády ČR

Dne 12. února 2014 schválila vláda Bohuslava Sobotky na svém jednání Programové prohlášení vlády České Republiky.

1. Úvod

Vláda České republiky, vytvořená společnou vůlí České strany sociálně demokratické, hnutí ANO 2011 a Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, předstupuje před českou veřejnost a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky přesvědčena, že se o důvěru uchází na základě jasně sděleného programu nové vládní politiky.

Vláda povede Českou republiku na základě sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství k prosperitě a bude usilovat o udržení sociální soudržnosti v zemi.

Vláda bude prosazovat ekonomický program pro Českou republiku, který je založen na podpoře podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu.

Vláda povede aktivní sociální dialog se sociálními partnery jako metodu udržení sociálního smíru a nastaví účinný systém výměny zkušeností mezi vládou a sociálními partnery.

Vláda bude aktivně usilovat o vytvoření podmínek pro přijetí eura.

Vláda bude usilovat o zkvalitnění legislativy. Občan a jeho rodina by se měli v zemi cítit svobodně, spokojeně a být na ni hrdí. Živnostníci, podnikatelé a firmy by v ní měli bezpečně a svobodně podnikat, platit daně a nabízet zaměstnání. Stát pak prioritně zlepší vlastní fungování a spolu s uvedením zákona o státní službě do praxe i služby pro občany, bude si vážit daňových poplatníků a zabrání plýtvání při rozdělování peněz z jejich daní.

2. Priority vlády

Vláda bude prosazovat následující priority rozvoje České republiky:

Vláda se zavazuje, že bude svou činností usilovat o věcné a časové naplnění těchto priorit.

3. Resortní priority

Politika vlády bude vycházet důsledně a v plném rozsahu z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013–2017, přičemž jednotlivá ministerstva budou sledovat zejména následující priority:

3.1 Ministerstvo financí
3.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí
3.3 Ministerstvo zdravotnictví
3.4 Ministerstvo životního prostředí
3.5 Ministerstvo průmyslu a obchodu
3.6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.7 Věda, výzkum a inovace
3.8 Ministerstvo dopravy
3.9 Ministerstvo zemědělství
3.10 Ministerstvo kultury
3.11 Ministerstvo spravedlnosti
3.12 Lidská práva a rovné příležitosti
3.13 Ministerstvo pro místní rozvoj
3.14 Ministerstvo vnitra
3.15 Ministerstvo obrany
3.16 Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády České republiky
Evropská unie
Zahraniční politika

Přílohu programového prohlášení tvoří Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017.