Tiskové zprávy

17. 3. 201413:35

Výsledky jednání vlády, 17. března 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

Bylo projednáno v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

 1. Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-pisů (sněmovní tisk č. 124)
  č.j. 212/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 2. Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání ústavního zákona o funkčním období zastupitelstva hlavního města Prahy zvoleného ve volbách v roce 2014 (sněmovní tisk č. 125)
  č.j. 213/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko. 

 3. 3. Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvi-sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 126)
  č.j. 214/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.  

 4. Schválení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie na období od 1. ledna 2014 do 4. dubna 2015, schválení odměn členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a schválení změny Statutu Státního fondu kinematografie
  č.j. 203/14
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 1. Zřízení Vládního výboru pro personální nominace
  č.j. 217/14
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala s úpravami.

 2. Zřízení Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
  č.j. 218/14
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala s úpravami.
C. K projednání bez rozpravy:

 1. Návrh na přístup k Protokolu z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí
  č.j. 209/14
  Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na 4. summitu EU-Afrika v Bruselu ve dnech 2. - 3. dubna 2014
  č.j. 205/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahranič-ních věcí České republiky Lubomíra Zaorálka v Slovenské republice ve dnech 24. - 25. února 2014
  č.j. 206/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahranič-ních věcí ČR v Polské republice dne 26. února 2014
  č.j. 208/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. – 21. března 2014 v Bruselu
  č.j. 221/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Změna usnesení vlády České republiky č. 126 ze dne 26. února 2014, ke složení Řídícího výboru pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016
  č.j. 225/14
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Informace o veřejných zakázkách přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění - Genomický test a Fibrogastroskop
  č.j. 204/14
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 4. Informace o udělení Tempeltonovy ceny

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a celkově od počátku privatizace
  č.j. 210/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
 2. Informace o splnění Usnesení vlády č. 64 ze dne 23. 1. 2013 o dočasném snížení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách
  č.j. 202/14
  Předkládá: ministr zemědělství
 3. Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012
  č.j. 201/14
  Předkládá: ministr zemědělství
 4. Informace pro vládu České republiky o činnosti Grémia pro veřejnou správu v roce 2013
  č.j. 199/14
  Předkládá: ministr vnitra
 5. Informace pro Vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) - náhrada pozastavené veřejné zakázky MV ČR“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 211/14
  Předkládá: ministr zemědělství
 6. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 10. února 2014 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 11. února 2014 v Bruselu
  č.j. 207/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí