Pro média

24. 3. 20141:32

Odbor protidrogové politiky - Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Odbor protidrogové politiky plní roli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, organizačně je zařazen ve struktuře Úřadu vlády České republiky.

Odbor protidrogové politiky je složen ze dvou oddělení, a sice z Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky a z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Ředitelem odboru je Mgr. Jindřich Vobořil.

 

Základní kontakty:

Mgr. Jindřich Vobořil

národní protidrogový koordinátor a výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ředitel Odboru protidrogové politiky

tel.: +420 224 003 870

GSM: +420 725 805 865

voboril.jindrich@vlada.cz

 

Eva Špačková

asistentka ředitele Odboru protidrogové politiky

tel.:  +420 224 003 860

GSM: +420 725 716 485

spackova.eva@vlada.cz

 

MUDr. Viktor Mravčík Ph.D.

vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

tel.: +420 224 003 865

GSM: +420 724 192 017

mravcik.viktor@vlada.cz

 

Markéta Grygarová, DiS.

asistentka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

tel.:  +420 224 003 866

GSM: +420 725 736 356

grygarova.marketa@vlada.cz

 

Ing. Lucia Kiššová

vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

tel.: +420 224 003 816

GSM: +420 725 721 467

kissova.lucia@vlada.cz

 

Ing. Renata Konvalinová

zajištění dotačního řízení, Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

tel.: +420 224 003 858

konvalinova.renata@vlada.cz

 

MgA. Renata Hladná

vztahy s veřejností a médii

GSM: +420 728 302 397

hladna.renata@vlada.cz

 

Kontaktní e-mailová adresa pro komunikaci v případě, že neoslovujete konkrétní osobu, je opk@vlada.cz (e-maily jsou doručovány asistentce ředitele).