Archiv zpráv minulých vlád

16. 4. 201416:35

Vláda schválila Národní program reforem

Kabinet premiéra Sobotky dnes, 16. dubna 2014, na své schůzi projednal některé důležité aspekty připravovaného Zákona o státní službě. Schválil také strategický dokument opatření, která pomohou oživit hospodářský růst a posílí konkurenceschopnost ekonomiky. Ministryně a ministři se rovněž seznámili se zprávami týkajícími se jaderné bezpečnosti a připravenosti České republiky.

Zákon o státní službě

V rámci připravovaného Zákona o státní službě, který je prioritou kabinetu, vláda projednala a schválila bod s názvem Sběr dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky chce být do konce června tohoto roku informován o počtech míst vedoucích a řadových zaměstnanců spadajících do režimu služebního zákona a do režimu zákoníku práce. Na základě těchto dat budou vyčísleny nároky na státní rozpočet pro rok 2015 v souvislosti s postupným nabýváním účinnosti novely služebního zákona.

Nahrává se přehrávač videa ...

Národní program reforem

Vláda na svém dnešním jednání rovněž schválila Národní program reforem – strategický dokument, který je souborem důležitých opatření, která pomohou oživit hospodářský růst České republiky a posílí konkurenceschopnost ekonomiky. Česká vláda tak plní své programovému prohlášení a vychází vstříc požadavkům sociálních a hospodářských partnerů na efektivnější kontrolu zavádění navrhovaných opatření. Národní program reforem také mimo jiné určuje prioritní oblasti čerpání eurofondů v budoucím období, především ale určuje transparentnost veřejných financí a efektivitu institucí, atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj infrastruktury pro český průmysl, fungující trh práce, vzdělávací systém a sociální začleňování, růst založený na výzkumu a inovacích.

Jaderná bezpečnost a připravenost ČR

Vláda dnes také vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která označila jaderné elektrárny Temelín a Dukovany za bezpečné a spolehlivé. Zpráva také zahrnuje hodnocení mezinárodních expertů, kteří konstatovali, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost je výborně fungující institucí. Odborníci mimo jiné ocenili, jakým způsobem Česká republika využila poznatků z havárie japonské elektrárny Fukušima z března 2011, a to jak v technické, tak legislativní oblasti, a doporučili tuto praxi i ostatním státům.

Kabinet se rovněž seznámil se zprávou České republiky k havarijní připravenosti a odezvě. Ta byla vypracována na základě požadavku Mezinárodní agentury pro atomovou energii, a také jí bude při nadcházejícím jednání předložena. Cílem tohoto jednání je sdílet informace o opatřeních a možnostech v oblasti havarijní připravenosti a odezvy, a seznámit se s nejnovějšími pokyny a prostředky Mezinárodní agentury pro atomovou energii.