Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

15. 5. 201411:49

Usnesení vlády ČR ze dne 5. května 2014 č. 332

o změně Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Vláda svým usnesením ze dne 5. května 2014 č. 332 schválila změnu Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO).

Tímto usnesením vláda dále jmenovala Mgr. Zuzanu Jentschke Stöcklovou, náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí, a Mgr. Martinu Štěpánkovou, ředitelku Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky, místopředsedkyněmi RVNNO a dva členy RVNNO do jejich druhého funkčního období.

Úplné znění Statutu RVNNO je ke stažení na úvodní stránce RVNNO.