Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

20. 2. 201411:59

Usnesení vlády ČR ze dne 19. února 2014 č. 104

o jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Rady vlády pro národnostní menšiny

Vláda svým usnesením ze dne 19. února 2014 č. 104 jmenovala Mgr. Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.