Očekáváné události

13. 6. 201414:05

16. června 2014: Schůze vlády ČR, TK ve 14:00 hod.

Členové vlády v pondělí 16. června 2014 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

Vláda bude pokračovat v diskusi o podobě státního rozpočtu na příští rok. Materiál navazuje na schválené střednědobé výdajové rámce na léta 2015 až 2017 a obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních fondů na léta 2015 až 2017.

V rámci diskusí o návrhu rozpočtu pro rok 2015 projedná vláda znovu možnost navýšení finančních prostředků pro MŠMT s cílem podpořit rozšíření kapacit základních a mateřských škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Zpráva konstatuje nedostatky v dosavadních finančních kontrolách provedených ve státní správě a ukládá členům vlády zajistit přijetí konkrétních opatření ke zvýšení účinnosti finanční kontroly.

Materiál informuje vládu o záměru Ministerstva financí zadat dvě nadlimitní významné veřejné zakázky, které přispějí k regionálnímu rozvoji ve třech nejvíce strukturálně postižených krajích.

Vláda navrhne na udělení státního vyznamenání Sira Nicholase G. Wintona u příležitosti jeho 105. narozenin.

Vláda projedná aktuální informace o stavu přípravy programů, které budou spolufinancovány z evropských fondů v následujících sedmi letech.

Kompletní seznam projednávaných bodů.

09.55 – fototermín
cca 14.00 – tisková konference po jednání vlády
(Čas tiskové konference je pouze orientační a může se změnit s ohledem na průběh jednání.)


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz