Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

20. 6. 201413:21

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2015

Dne 16. června 2014 vláda schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015.

Dokument je ke stažení v sekci Usnesení vlády.