Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

20. 6. 201413:24

Usnesení vlády ČR ze dne 16. června 2014 č. 446

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015

Vláda svým usnesením ze dne 16. června 2014 č. 446 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015.