Seznam poradců Úřadu vlády ČR

30. 7. 201422:10

Období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 naleznete v příloze.