Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

12. 8. 201410:08

Usnesení vlády ČR ze dne 6. srpna 2014 č. 657

o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Vláda svým usnesením ze dne 6. srpna 2014 č. 657 (Příloha k usnesení č. 1, Příloha k usnesení č. 2, Příloha k usnesení č. 3) schválila změnu usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se zapracovanými změnami je ke stažení v sekci Dokumenty.