Sladění pracovního a soukromého života

22. 8. 201413:37

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada"), a to pro oblast slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Výbor zejména:

Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.