Vyrovnané zastoupení v politice a rozhodování

22. 8. 201413:44

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích byl zřízen dne 22. 4. 2009 na návrh Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen "Rada"). Je poradním orgánem Rady pro oblast rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Výbor se zabývá institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a proto zejména:

 Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Zápisy z jednání Výboru jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Nikola Viktorinová, Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, e-mail: viktorinova.nikola@vlada.cz, tel.: 296 153 552