Institucionální zabezpečení

22. 8. 201413:49

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako "Výbor") je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, a to pro oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Výbor zejména:

Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Musilová, Odbor rovnosti žen a mužů, e-mail: musilova.marta@vlada.cz, tel.: 296 153 539