5. 9. 201411:12

Poprvé zasedala znovuobnovená Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Ve Strakově akademii se ve čtvrtek 4. září 2014 uskutečnilo první zasedání znovuobnovené Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Hlavními body jednání bylo ustanovení expertních výborů a transformace činnost orgánu.

Rada se bude zabývat dlouhodobým vývojem ekonomiky, sociální oblasti a životního prostředí. Jejím úkolem je vyhodnocovat dlouhodobé trendy globálního vývoje a reagovat na ně. Nebude však navrhovat konkrétní opatření, která jsou plně v gesci ministerstev, ale bude doporučovat koridory možného rozvoje. Rada je mezičlánkem ve spolupráci mezi vládním kabinetem a akademickými institucemi, neziskovými organizacemi a dalšími expertními institucemi. Zároveň tento orgán bude reprezentovat Českou republiku vůči zahraničním organizacím v oblasti udržitelného rozvoje jako je například Organizace spojených národů.

Na dnešním prvním jednání byly ustanoveny expertní výbory Rady, které se budou scházet jednou do měsíce. Celkem bylo vytvořeno osm výborů se zaměřením na energetiku, dopravu, politiku krajiny, socioekonomický rozvoj, vzdělávání k udržitelnému rozvoji, metodiku a indikátory udržitelného rozvoje, koordinaci pozic ČR k mezinárodnímu vývoji, udržitelné municipality.

Dalším bodem jednání byla změna fungování Rady s ohledem na budoucí působení, které by se z čistě akademické sféry mělo přesunout do sféry expertně konzultační a koncepční, kdy bude svou iniciativou přispívat ke tvorbě a implementaci koncepcí a strategií, včetně podpory konkrétních opatření.

O obnovení Rady vlády pro udržitelný rozvoj rozhodla vláda na svém jednání 9. června 2014. Předsedou Rady je premiér Bohuslav Sobotka.

Harmonogram Rady vlády pro udržitelný rozvoj

září 2014
říjen 2014
listopad 2014
prosinec 2014