Aktuálně

26. 9. 201417:30

Kulatý stůl se věnoval přezkumu strategie Evropa 2020

V pátek 26. září se v Lichtenštejnském paláci konal kulatý stůl ke střednědobému přezkumu strategie Evropa 2020. Se zástupci vlády a Evropské komise přišli své dosavadní zkušenosti se strategií Evropa 2020 diskutovat také čeští europoslanci, zástupci Parlamentu ČR, sociálních partnerů a neziskového sektoru. Smyslem setkání bylo získat náměty pro vstup České republiky do právě probíhající veřejné konzultace Evropské komise, která si klade za cíl přizpůsobit strategii včetně jejího řízení pokrizovému období.

Kulatému stolu předsedala náměstkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti Lucie Šestáková. Po jejím úvodním slovu nastínili zástupci Evropské komise kontext přezkumu strategie a shrnuli rovněž dosavadní pokrok České republiky i Evropské unie jako celku v plnění kvantitativních cílů. Česká republika si celkově vede dobře v plnění národních cílů. To je dáno jednak pokrokem na domácím poli, jednak ambiciózností nastavení národních cílů. Na přelomu 2014 a 2015 by měla Evropská komise předložit konkrétní návrhy na úpravu strategie směrem k březnové Evropské radě.

V následné diskuzi se účastníci obecně shodli na potřebě pohledu na cíle strategie nejen ze současného kvantitativního, ale nově také z kvalitativního hlediska, a to zejména v oblasti vzdělávání. Za vhodnou označili rovněž lepší analýzu a interpretaci jednotlivých ukazatelů. Dále podpořili omezený počet priorit a zdůraznili nutnost zajistit provázanost a koherenci jednotlivých cílů a politik. Apelovali také na úpravu harmonogramu projednání doporučení, který byl letos i kvůli volbám do Evropského parlamentu velmi napjatý.

Zazněly rovněž názory, že strategie je orientována příliš dovnitř a chybí jí širší geopolitický rozměr (stěhování výroby mimo Evropu, volatilita cen energií). Byla zmíněna i kritika nastavení některých národních cílů, jejichž revize bude předmětem případné další debaty. Podněty z kulatého stolu využije Úřad vlády, coby koordinační orgán, k formulaci vstupu do zmíněné veřejné konzultace.