Aktuálně

29. 9. 201418:20

Premiér Sobotka podpořil v Brně české exportéry

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 29. září 2014 zúčastnil Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR v Brně. Tam také v podvečer společně s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Štěchem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem slavnostně zahájil 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Hlavními tématy Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se účastnil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, byly růst ekonomiky a průmyslu, energetika, trh práce, vzdělávání – zejména technického směru, výzkum, vývoj a inovace a posílení financování aplikovaného výzkumu, podpora exportu a sankce vůči Rusku, novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), čerpání evropských fondů či působení ČR v Evropské unii.

Premiér Bohuslav Sobotka ve svém projevu zmínil, že vláda postupně přijímá opatření, která by dále podpořila ekonomické oživení. Připravuje proto Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, který zahrnuje aktivity jednotlivých resortů a dalších ústředních orgánů státní správy pro roky 2014 a 2015.

Mezi hlavní priority vlády patří podpora exportu, a to jak pomocí personální a finanční stabilizace Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR, tak pomocí ekonomické diplomacie, prohlubování hospodářských kontaktů se zeměmi, jako je Čína, či udržení českého exportu na ruských trzích. Dalšími prioritami kabinetu premiéra Sobotky je zvýšení zaměstnanosti pomocí investic ve strukturálně postižených regionech, podpora vědy a výzkumu a podpora technického vzdělávání. Předseda vlády Bohuslav Sobotka také přijal záštitu nad Rokem průmyslu a technického vzdělávání, kterým má být rok 2015, a z fondu tripartity přislíbil finanční spolupartnerství vlády tomuto projektu.

V druhé části svého programu v Brně předseda vlády Bohuslav Sobotka slavnostně zahájil 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je nejvýznamnější hospodářskou událostí roku. Premiér při svém projevu zmínil, že letošní ročník se koná v atmosféře, která přeje podnikání a obchodu, a strojírenství představuje klíčový segment českého průmyslu. Strojírenský veletrh ukazuje propojení české ekonomiky se zahraničními trhy. Je přehlídkou nejlepších průmyslových technologií na evropském, resp. světovém trhu. Letos se zde sešlo 1600 vystavovatelů, 47 % z nich přijelo ze zahraničí. Status speciálního hosta získalo v letošním roce Thajsko.