Dokumenty

22. 10. 201416:10

Základní dokumenty Rady

V přílohách jsou k dispozici následující dokumenty Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako "Rada"):

Pod níže uvedenými odkazy můžete nalézt další dokumenty zpracovávané sekretariátem Rady (oddělením rovnosti žen a mužů):