Institucionální zabezpečení

23. 10. 201412:44

Seznam členek a členů Výboru

Členky a členové Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů:

 1. Čech Valentová Eva, Sdružení pro integraci a migraci
 2. Fárová Nina, Genderová expertní komora ČR
 3. Ferrarová Eva, nezávislá odbornice (místopředsedkyně)
 4. Gerhard Vladislav, MČ Praha 18
 5. Havlíková Petra, Nesehnutí
 6. Jonitová Bronislava, Ministerstvo obrany ČR
 7. Kadlec Zdeněk, KÚ Vysočina
 8. Kořínková Renata, Českomoravská konfederace odborových svazů
 9. Kubálková Petra, Kongres žen
 10. O´Sullivan, Míla, Ústav mezinárodních vztahů
 11. Pavlas Tomáš, Otevřená společnost
 12. Pavlík Petr, FHS UK
 13. Simerská Lenka, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 14. Skálová Helena, Gender Studies
 15. Smetáčková Irena, PdF UK (místopředsedkyně)
 16. Světlíková Daniela, Český svaz žen
 17. Šeredová Purschová Adéla, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 18. Šprincová Veronika, Fórum 50 %
 19. Tenglerová Hana, Sociologický ústav AV ČR
 20. Uhlířová Zdeňka, Ministerstvo financí ČR
 21. Urbániková Marína, Kancelář veřejného ochránce práv