Aktuálně

28. 11. 201417:15

Premiér Sobotka zahájil Fórum udržitelného rozvoje

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se zúčastnil 28. listopadu 2014 v pražském Lichtenštejnském paláci Fóra udržitelného rozvoje 2014. Odborné diskuse, pořádanou Radou vlády pro udržitelný rozvoj, se zúčastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD Simon Upton.

V diskusi se účastníci zabývali sociálním začleňováním seniorů do trhu práce, vývoji na globální scéně a formulací univerzálních cílů udržitelného rozvoje a také ekonomickými nástroji udržitelného rozvoje. Cílem odborné konference bylo téma udržitelného rozvoje komunikovat mezi širší i užší odbornou veřejností.

Významným hostem fóra byl ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD Simon Upton, který hovořil o ekonomických modelech udržitelného růstu, spojených s konceptem zeleného růstu.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj byla znovuobnovena rozhodnutím vlády ze dne 9. června 2014 a svou činností iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v řízení státu. Dále navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje.