Jednání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

5. 1. 20158:54

Záznam z 5. zasedání

Záznam z 5. zasedání Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi konaného dne 15. prosince 2014

Jednání řídil předseda vlády a předseda Vládního výboru Mgr. Bohuslav Sobotka. Předseda Vládního výboru navrhl postupovat dle zaslané pozvánky.

1. Čtvrtletní zpráva za 3. čtvrtletí

Předseda Vládního výboru představil zprávu za 3. čtvrtletí. Předseda Vládního výboru též požádal o upřesnění Ministerstvo kultury v případech, kdy je ve zprávě uvedeno, že určité výzvy byly postoupeny na kraje. Kraje totiž nejsou povinnými osobami ve smyslu zákona o majetkovém vyrovnání. Zpráva v tomto bude upravena o příslušné vysvětlení. Na základě připomínky zástupce Svazu měst a obcí by zpráva měla doznat gramatických úprav.

Upravená zpráva bude rozeslána mezi členy a stálé hosty Vládního výboru k odsouhlasení. Schválená zpráva by měla být zařazena na program jednání vlády, které se uskuteční dne 7. ledna 2015.

2. Materiál zpracovaný pracovní skupinou k podnětům z Poslanecké sněmovny

Předseda Vládního výboru seznámil členy a stálé hosty Vládního výboru s materiálem zpracovaným pracovní skupinou a otevřel k tomuto tématu diskuzi.

Diskutovala se především problematika blokačního ustanovení § 13 zákona o majetkovém vyrovnání. Tato problematika se dle odhadu Svazu měst a obcí dotýká několik desítek obcí. Po novém roce proběhne jednání mezi Svazem měst a obcí a oprávněnými osobami, kterých se konkrétní problematika dotýká. Vládní výbor bude o výsledku jednání informován a v návaznosti na úspěch či neúspěch bude Vládním výborem přijat další postup. Tato skutečnost pak bude řešena ve zprávě za poslední čtvrtletí roku 2014.

Dalším diskutovaným bodem byla problematika seznamu povinných osob a zřízení webového rozhraní na stránkách Úřadu vlády ČR. Na nich by měly být zřízeny odkazy na stránky povinných osob, které uveřejňují aktualizované údaje o vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání.

Upravený materiál o výsledky dnešního jednání bude zařazen do zprávy za 3. čtvrtletí roku 2014 a po schválení vládou bude rozeslán všem předsedům poslaneckých klubů.

Na program příštího jednání Vládního výboru budou zařazeny zbylé problematické otázky, které vyplynuly ze šetření pracovní skupiny.

3. Různé

Zástupkyně Svazu měst a obcí vznesla dotaz k problematice obce Hradištko. Po novém roce by se měla na Ministerstvu zemědělství k tomuto problému uskutečnit schůzka se zástupci Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Zástupkyně Svazu měst a obcí upozornila též na další probíhající spor před Nejvyšším soudem.