12. 2. 201512:46

Prostějov

Město ze zákona nezřizuje výbor pro národnostní menšiny.

V rámci Střednědobého plánování a rozvoje sociálních služeb města Prostějova
působí pracovní skupina pro Národnostní menšiny a cizince, která se touto problematikou
zabývá.
vvv stránka