Seznam výborů RVUR a popis jejich činnosti

18. 5. 201511:29

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Obecné vymezení činnosti

Zastřešení a propojování vzdělávacích směrů a iniciativ na principech udržitelného rozvoje a jejich implementace napříč vzdělávacím systémem ČR.

Plán činnosti výboru 

Předsednictví

Václav Pícl (MŠMT)

Místopředsednictví 

Tomáš Kažmierski (MŽP) 

Jiří Kulich (Centrum ekologických středisek PAVUČINA)
 

Tajemnictví

Ondřej Charvát (ÚV)

Členky a členové výboru

Petr Daniš (Sdružení TEREZA), Jana Harmanová (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Dana Kapitulčinová (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo zahraničních věcí), Karla Mališová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Dana Moravcová (OMEP), Josef Morkus (Ministerstvo pro místní rozvoj), Miroslav Novák (Ministerstvo životního prostředí), Petra Skalická (Člověk v tísni, Glopolis), Milada Švecová (KEV), Melanie Zajacová (MPSV) 

Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu