Seznam výborů RVUR a popis jejich činnosti

18. 5. 201512:52

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu

Obecné vymezení činnosti 

Řešení koncepčních otázek územního rozvoje; zpracování dlouhodobého programu integrované mezirezortní spolupráce na zlepšení vodního režimu krajiny a dalších adaptačních opatření na změnu klimatu; přizpůsobení uživatelské infrastruktury krajiny přírodním podmínkám; obnovení její ekologické infrastruktury; zajištění účinné spolupráce uživatelů krajiny.

Plán činnosti výboru 

Předsednictví

Vladimír Dolejský (MŽP)

Místopředsednictví 

Jiří Klápště (MŽP)

Tajemnictví

Jiří Bendl (ÚV)

Členky a členové výboru 

Petr Birklen (Ekotoxa), Martina Černá (MMR) Jan Dušek (Beleco), Josef Fanta (České Budějovice), Jan Gallas (MZe), Jakub Hruška (ČGS), Pavel Kindlmann, Karel Kříž (ČSOP Vlašim), Věra Kučová (NPÚ), Jana Majerová (MPSV), Miroslav Martiš (ČZU), Josef Nistler (MŽP), Martina Pásková (UHK), Jan Plesník (AOPK), Zdeněk Poštulka (NNO), Josef Rydlo (MŠMT), Alena Salašová (Mendelova univerzita), Klára Salzmann (ČKA Praha), Tomáš Sklenář (MMR), Petr Sklenička (ČZU Praha), Jiří Stonawski (LČR), Martin Stránský (CENELC), Bořivoj Šarapatka(Univerzita Palackého), Jan Šíma (MŽP), Vladimír Špidla (Úřad vlády), Karel Vrána (ČVUT), Václav Zámečník (ČSO) 

Pracovní skupiny

1) Pro krajinu, vedoucí: Ing. Klára Salzmann, Ph.D. 

2) Pro vodu, vedoucí: Mgr. Zdeněk Poštulka 

3) Pro biodiverzitu, vedoucí: RNDr. Jan Plesník, CSc.