Seznam výborů RVUR a popis jejich činnosti

18. 5. 201512:52

Výbor pro udržitelnou energetiku

Obecné vymezení činnosti  

Přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD a další) do českých rozhodovacích procesů; slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti energetiky s principy udržitelného rozvoje.

Dosavadní výstupy 

 Plán činnosti výboru

Předsednictví  

Petr Kalaš (MŽP)

Místopředsednictví 

Ivan Beneš 

Tajemnictví

Jiří Bendl (ÚV)

Členky a členové výboru

Václav Bartuška (MZV), Jiří Beranovský (EkoWAT), Vladislav Bízek, Jana Cicmanová (Energy Cities), Filip Černoch (MU Brno), Dana Drábová (SÚJB), Pavel Dudek (MPSV), Josef Fiřt (EuroEnergy), Jiří Gavor (ENA), František Hrdlička (ČVUT), Štěpán Chalupa (Komora OZE a ČSVE), Jiří Karásek (SEVEn), Martin Kloz (Úřad vlády), Jaroslav Knápek (ČVUT FEL), Jaroslav Klusák (Energetický manažer, Litoměřice), Jiří Koželouh (Hnutí Duha), Jiří Krátký (Jeseník), Aleš Laciok (TPUE), Jan Motlík (ČSVTS, A OZE), Antonín Panák (Ernst and Young), Irena Plocková (ČPRUR), Edvard Sequens (Calla), Vladimír Sochor (MPO), Jiří Spitz (ENVIROS s.r.o.), Miroslav Šafařík (PORSENNA o.p.s.), Vladimír Špidla (Úřad vlády), Milan Ščasný (UK COŽP), Václav Trejbal (Svaz průmyslu a dopravy), Vladimír Vlk, Václav Zemek (PSP ČR) 

Pracovní skupiny 

  1. Energetická efektivnost, vedoucí: Irena Plocková 
  2. Obnovitelné zdroje energie, vedoucí: Štěpán Chalupa (Komora OZE a ČSVE)