Seznam výborů RVUR a popis jejich činnosti

18. 5. 201512:53

Výbor pro udržitelné municipality

Obecné vymezení činnosti

Vytváření podmínek k implementaci národních a mezinárodních strategických dokumentů a programů se zaměřením na udržitelný rozvoj, a to na municipální úrovni České republiky.

Plán činnosti výboru

Předsednictví

Petr Švec (NSZM) 

Místopředsednictví 

Dan Jiránek (Svaz měst a obcí) 

David Koppitz (MMR) 

Tajemnictví

Jan Mareš (ÚV)

Členky a členové výboru

Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.), Yvona Gailly (Ekologický institut Veronica), Tomáš Hák (COŽP UK), Martin Hyský (kraj Vysočina), Radek Jiránek (ASZ ÚV ČR), Jiří Krist (Národní síť MAS ČR, o. s.), Pavlína Kulhánková (MPO), Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství), Pavel Nováček (UPOL), Marie Petrová (MŽP), Stanislav Rampas (SPOV), Martin Říha (STUŽ), Jan Sedláček (Sdružení místních samospráv), David Sláma (MV), Linda Sokačová (MPSV), Leo Steiner (SFŽP), David Šátek (MF), Alena Šteflová (WHO ČR)

Pracovní skupiny

  1. Pracovní skupina pro Místní agendu 21, předsednictví: Marie Petrová
  2. Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území, předsednictví: Radana Kratochvílová-Leistnerová