Seznam výborů RVUR a popis jejich činnosti

18. 5. 201512:53

Výbor pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji

Obecné vymezení činnosti

Moderační funkce při vytváření pozice České republiky v oblastech udržitelného rozvoje.

Plán činnosti výboru

Předsednictví

Aneta Haimannová (ÚV)

Místopředsednictví

Veronika Bajgarová (MZV)

Petr Lebeda (Glopolis)

Tajemnictví

Aneta Haimannová  (ÚV)

Členky a členové výboru

Michal Broža (Informační centrum Organizace spojených národů v Praze), Helena Čížková (Ministerstvo zahraničních věcí), Luboš Dubovský (Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy), Jindřich Fryč (Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy), Viktor Havlice (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Ondřej Horký-Hlucháň (Ústav mezinárodních vztahů), Vanda Horná (Ministerstvo zdravotnictví), Jiří Jungr (Ministerstvo zemědělství), Vilém Jurek (Zelený kruh), Lucie Krumpholcová (Ministerstvo zemědělství), Lucie Mádlová (Asociace CSR), Daniela Matějková (Ministerstvo zdravotnictví), Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy), Jiří Muchka (Ministerstvo zahraničních věcí), Martin Náprstek (Česká rozvojová agentura), Eva Němečková (Ministerstvo práce a sociální věcí), Zdeněk Pagáč (Ministerstvo financí), Karin Pavone (Ministerstvo zahraničních věcí), Lukáš Pokorný (Ministerstvo životního prostředí), Pavel Přibyl (FoRS), Iva Ritschelová (Český statistický úřad), Pavel Růžička (Enviros), Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy), Věra Venclíková (Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci)