Vzory výstupů a materiálů

28. 5. 201511:24

Vzorové materiály

V souladu s čl. V. bod 3 Statutu VDK a RDK vydal předseda VDK vzorové materiály pro zasedání dislokačních komisí, které jsou umístěny na této stránce. Vzorové materiály vychází z fiktivních případů a jsou členěny podle navrhovaných dispozic s administrativními objekty ve smyslu čl. I. bod 3 písm. d) Statutu VDK a RDK.

Povinné náležitosti každého materiálu pro zasedání dislokační komise jsou:

Obálka

Návrh závěrů

Předkládací zpráva