Seznam poradců Úřadu vlády ČR

2. 2. 201510:19

Období od 1. července 2014 do 31. prosince 2014

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 naleznete v příloze.