Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 8. 201511:45

Usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608

o Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020

Vláda svým usnesením ze dne 29. července 2015 č. 608 schválila Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 - 2020. V příloze usnesení vlády jsou uloženy úkoly, vyplývající z tohoto dokumentu. Samotný materiál je ke stažení v sekce Dokumenty.