Sladění pracovního a soukromého života

24. 8. 201517:43

Seznam členek a členů Výboru

 1. Hašková Hana, Sociologický ústav – Gender a sociologie
 2. Knoblochová Helena, Europodnikatelka 21. století
 3. Kňapová Kateřina, Alternativa 50+
 4. Kolínská Rut, Síť mateřských center (předsedkyně)       
 5. Madejová Marie, Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 6. Machátová Danuše, Českomoravská konfederace odborových svazů
 7. Schneider Jan, MČ Praha 4
 8. Talpa Lukáš, Liga otevřených mužů
 9. Vohlídalová Marta, NKC – Gender a věda
 10. Wichterlová Lada, Gender studies
 11. Zajíčková Drahomíra, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí