Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

17. 2. 201515:19

Záznamy z jednání v r. 2014

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.