MK ČR

29. 9. 201510:28

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycicích národnostních menšin na rok 2016

Vyhlašuje ministerstvo kultury.

Výběrové dotační řízení pro rok 2016 v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká

 a/ periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin;

 b/ rozhlasového a televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin.

Žadatel zašle žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu kultury v jednom písemném vyhotovení, včetně stanovených příloh na adresu: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana do 31.10.2015
a zároveň v elektronické podobě, včetně všech kalkulací, v uvedeném termínu na elektronickou adresu blanka.bartikova@mkcr.cz nebo podatelna@mkcr.cz .

Žádosti doručené po termínu (v případě doručení prostřednictvím pošty rozhoduje podací razítko pošty a u e-mailu datum zaslání) nebo neúplné nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.

Informace rovněž na webu ministerstva kultury.